slide

Sản phẩm

ĐẠI LÝ

Trụ sở Miền Nam

  • Địa chỉ: 18 Nguyễn Thiệu Lâu, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại:0907.01.08.82
  • Email: Kasslervietnam@gmail.com

Chi nhánh Miền Bắc

  • Địa chỉ: Số 30, Vũ Trọng Khánh, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
  • Điện thoại: 098 570 8282 - 0961 639 263

Chi nhánh Miền Trung

  • Địa chỉ: 99 Hoàng Minh Giám, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • Điện thoại: 0905.235.473